-_- (1)

Necenties sagraut cilvēku ilūzijas, ja vien tam nav stingras nepieciešamības.

Don’t try to destroy people’s illusions unless there is strict need for it.

Advertisements