Cieņa

..reizēm ir pēdējais patvērums tiem, kuri nezina, kas ir mīlestība.