Nico Muhly – Gait

I’ve always loved those little moments when a composer gives comments about his work on some masterpiece of his/her own – this one truly reveals Nico Muhly’s maturity for such forms of music. This by no means is the very music for anyone who recognizes Terry Riley, Steve Reich, Pēteris Vasks and many other composers – in terms of modern classical pieces.

Man vienmēr ir patikuši tie nelielie mirkļi, kad komponists/-te sniedz komentārus par savu darbu pie kāda no saviem skaņdarbiem – šajā gadījumā patiesi atklājas Naiko Mūlija (Nico Muhly) briedums šādas formas mūzikai. Šī jebkurā gadījumā ir visīstākā mūzika tiem, kuri atzīst Teriju Railiju, Stīvu Raihu, Pēteri Vasku un citus komponistus – domājot par modernās klasikas skaņdarbiem.